Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Paweł Czernek
Urodził się w 1928 roku w Dzięgielowie na Górnym Śląsku, w rodzinie rolniczej. Przed wojną ukończył trzy klasy szkoły powszechnej. Po wybuchu wojny rodzina z woli ojca została wpisana na volkslistę. Pan Czernek kontynuował naukę, uczęszczając do niemieckiej szkoły dla Ślązaków w Goleszowie (1940-42). W 1943 roku, po ukończeniu szkoły, jako pracownik cywilny zatrudnił się w Cementowni Goleszów, w której od 1942 roku istniał podobóz KL Auschwitz. Pan Czernek niósł pomoc żydowskim więźniom obozu. W styczniu 1945 został wcielony do armii niemieckiej. Po krótkim szkoleniu walczył w obronie przeciwlotniczej. W marcu 1945 trafił do amerykańskiego obozu jenieckiego w Ludwigshafen, następnie przewieziony został do obozu jenieckiego w okolice Salzburga. Do Polski wrócił jesienią 1945. W 1951 powołany został do wojska – zastępczą służbę wojskową, jako politycznie niepewny, odbywał pracując w kopalni. Po dwu i półrocznej służbie wrócił do Goleszowa, gdzie przez 47 lat pracował jako tokarz. Od 1991 roku działa na rzecz pojednania polsko-żydowskiego w Izbie Pamięci podobozu Auschwitz-Golleshau.
 
Obóz:  [Goleszów]
 

Texte alternatif

Kontakty z ludnością cywilną
Więźniowie innych narodowości
 

Texte alternatif

Kontakty z ludnością cywilną
Więźniowie innych narodowości
Praca niewolnicza, esesmani i funkcyjni
Posłuchaj:
Goleszów   1945
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA