Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Stefan Makne
Urodził się w 1927 roku w Poznaniu. Po wybuchu wojny kilkakrotnie był wysiedlany wraz z rodziną; pracował w niemieckiej firmie Tannenberger und Hecht, uczestniczył w tajnych kompletach. W 1943 roku za działalność w Szarych Szeregach został aresztowany i po przesłuchaniach wywieziony do poznańskiego Fortu VII. Stamtąd przeniesiony został do Żabikowa – pracował przy budowie lotniska Ławica. W czerwcu 1944 wysłany do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, pracował w zakładach Siemensa; w lutym 1945 trafił do Litomierzyc (Leitmeritz) – największego podobozu Flossenbürga – gdzie pracował przy budowie sztolni, następnie w kuchni dla SS. Po wyzwoleniu w maju 1945, wrócił do Poznania, skąd przeniósł się z rodziną do Jeleniej Góry. Ukończył gimnazjum dla dorosłych, potem studia na wydziale mechanicznym Politechniki Poznańskiej, ze specjalnością w konstrukcji płatowców. Pracował w Okręgowym Zarządzie PGR w Szczecinie, następnie w Zakładach Sprzętu Lotniczego w Poznaniu, po ich zamknięciu do emerytury zajmował się ekspertyzami energetyczno-cieplnymi. Pilot szybowcowy, samolotowy, balonowy, m. in. zdobywca w 1975 roku tytułu mistrza Polski  w szybowcowej klasie standard. Aktywnie działa w Polskim Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.
 
Warunki życia w obozie
Na gestapo, najpierw przesłuchania. Pierwszą noc spędziłem właśnie w Żabikowie. Ponieważ stamtąd było najbliżej dowieść mnie do Żabikowa, tam było im najwygodniej. Ale osadzono mnie w Forcie VII i wożono mnie na przesłuchania. Żabikowo, to był obóz, który powstał jako kontynuacja Fortu VII. I zostało wybudowane Żabikowo w 1943 roku. Przedtem był jeszcze obóz żydowski, krótko, ale w innym miejscu. W samym Żabikowie. Później, w 1943 roku rękoma więźniów Fortu VII zbudowano obóz w Żabikowie. Przy czym druga część obozu była przeznaczona dla więźniów politycznych, którzy byli najpierw w Forcie VII. Ponieważ bombardowania alianckie przyczyniły się do tego, że przemysł zbrojeniowy postanowiono umieszczać pod ziemią. Niemcy to stosowali powszechnie, to postanowiono umieścić we Forcie VII zakłady Telefunkena, a Fort VII przeniesiono do Żabikowa. Te same mordy hitlerowskie oglądałem w Forcie VII, jak potem w Żabikowie. Ale do Żabikowa tylko na pierwszą noc mnie zabrano, bo tam było Niemcom najwygodniej mnie podrzucić.
Warunki życia w obozie
Posłuchaj:
 
Esesmani i funkcyjni
Posłuchaj:
 
Esesmani i funkcyjni
Posłuchaj:
 
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA