Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Kraków-Liban
Karny obóz pracy Służby Budowlanej (tzw. Baudienstu) na terenie kamieniołomu Liban (gdzie od 1873 roku wydobywano wapień), tuż obok obozu Kraków Płaszów. Pierwsi "junacy" zostali osadzeni w obozie 15 kwietnia 1942. Więziono w nim osoby, które próbowały uciekać z Baudienstu, lub z innych miejsc pracy przymusowej. Ponadto umieszczano tu "junaków" uznanych za nieposłusznych, a także osoby złapane na ulicach po godzinie policyjnej. Wszyscy oni pracowali głównie na terenie kamieniołomu.

Latem 1942 w obozie przebywało 800 osób. Z czasem liczba więźniów zdecydowanie się zmniejszyła i jesienią 1943 wynosiła 200-300 osób. Ogólną liczbę więźniów, którzy przeszli przez obóz szacuje się na około 2 tysiące.

W lipcu 1944 w wyniku zbliżającego się frontu Służba Budowlana praktycznie przestała istnieć. "Junacy" korzystając z paniki powstałej wśród Niemców uciekali z obozów Baudienstu. W Libanie hitlerowcy pozorując taką ucieczkę więźniów, zabili 21 spośród pozostałych jeszcze na terenie obozu "junaków".

Sceneria kamieniołomu Liban posłużyła Stevenowi Spielbergowi jako plan do niektórych zdjęć "Listy Schindlera" (1993). Nadal można tu znaleźć elementy scenografii w postaci drogi wyłożonej macewami, ogrodzenia z drutem kolczastym i kilku konstrukcji przemysłowych. Obecnie teren ten jest miejscem wypoczynku krakowian, m.in. uprawia się tutaj wspinaczkę sportową, a ofiary obozu upamiętnia jedynie niewielki pomnik wraz z tablicą.


świadkowie
Elementy scenografii do filmu "Lista Schindlera" Stevena Spielberga, pozostawione na obszarze byłego obozu Kraków Liban.
Droga obozowa wyłożona macewami z cmentarza żydowskiego.
Elementy scenografii do filmu "Lista Schindlera" Stevena Spielberga, pozostawione na obszarze byłego obozu Kraków Liban.
Elementy scenografii do filmu "Lista Schindlera" Stevena Spielberga, pozostawione na obszarze byłego obozu Kraków Liban.
Droga obozowa wyłożona macewami.
Droga obozowa wyłożona macewami.
Obszar byłego karnego obozu pracy w kamieniołomie Liban.
Obszar byłego obozu pracy Kraków Liban z elementami scenografii do filmu "Lista Schindlera" Stevena Spielberga.
Obszar byłego obozu pracy Kraków Liban.
Grób 21 Polaków pomordowanych na terenie kamieniołomu Liban w dniu 22 lipca 1944.
Tablica pamiątkowa ku czci ofiar obozu karnego Kraków Liban, ufundowana w 1948 roku.
Pomnik z tablicą upamiętniającą ofiary obozu karnego Kraków Liban, odsłonięty w 1948 roku.
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA