Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Rydułtowy

Dla pracujących w należącej do koncernu Hermann Goering Werke kopalni "Charlottengrube" robotników przymusowych, jeńców wojennych oraz więźniów KL Auschwitz władze kopalniane założyły pięć obozów w różnych miejscach miasteczka Rydułtowy. Pierwszy obóz powstał w 1942 roku na terenie tzw. "noclegowni" czyli hotelu robotniczego. Drugi obóz został założony w 1943 roku "na rampie Anna". Mieścił się w siedmiu murowanych barakach, 600 metrów od stacji kolejowej, w pobliżu szybów kopalnianych "Leon II" i "Leon III", przy obecnej ulicy Ofiar Terroru (wówczas Adolf Hitlerstrasse).

Początkowo większość więźniów osadzonych "na rampie Anna" stanowili robotnicy przymusowi, poza nimi mieszkali tam jeńcy radzieccy, francuscy i angielscy. W 1943 administracja koncernu Hermann Goering Werke wszczęła pertraktacje z władzami KL Auschwitz w sprawie zatrudnienia w "Charlottengrube" więźniów oświęcimskich. 19 września 1944 sprowadzono do Rydułtów pierwszy transport więźniów oświęcimskich. Wcześniej z obozu usunięto robotników przymusowych i jeńców wojennych. W pierwszym transporcie przyjechało 200 Żydów z Węgier i Rumunii. 7 października 1944 "na rampie Anna" osadzono kolejnych 600 więźniów z Auschwitz. Było to dwa największe transporty. Pozostałe transporty uzupełniały więźniów zmarłych z głodu i wycieńczenia. Wszyscy sprowadzeni do Rydułtów więźniowie byli Żydami lub osobami uznanymi przez hitlerowców za Żydów. Trzeci obóz powstał w połowie 1944 roku, gdy przywieziono do Rydułtów z obozu karnego w Wadowicach ok. 100 Polek. Zatrudniono je w należącej do "Charlottengrube" cegielni Hercera i osadzono przy cegielni w nowo wybudowanych barakach. Czwarty obóz powstał w listopadzie 1944 i był nazywany przez miejscowych "Judenlager" albo "lager za hałdą" Było to kolejne miejsce pobytu więźniów oświęcimskich. Piąty obóz istniał krótko jesienią 1944 na terenie tzw. masztalni, czyli stajni końskich. Od czasu do czasu w obozach "na rampie Anna" i "udenlager" przeprowadzano selekcje, w wyniku których więźniów uznanych za niezdolnych do pracy wywożono do komór gazowych w KL Auschwitz-Birkenau.

Przy ulicy Ofiar Terroru jest tablica pamiątkowa, odsłonięta w maju 1975 ku czci ofiar filii obozu oświęcimskiego w Rydułtowach.

świadkowie
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA