Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Kochłowice

Polenlager nr 7 w Kochłowicach (Kochlowitz-Radoschau; dzielnica Rudy Śląskiej, pow. katowicki) powstał 20 sierpnia 1942 w budynku szkoły powszechnej przy ul. Młodzieżowej 26 w miejsce zlikwidowanego obozu przesiedleńczego dla ludności niemieckiej z Bułgarii. Był przeznaczony dla rodzin polskich z Zagłębia Dąbrowskiego i powiatu żywieckiego.

Więźniów wykorzystywano do pracy w Hucie "Pokój" i "Florian", Kopalni "Wirek" i "Pokój", w Cegielni "Radoszowy" oraz przy pracach rolnych. W obozie panowały stosunkowo znośne warunki sanitarne (budynek murowany, urządzenia sanitarne, bieżąca woda). Chorych kierowano do obozowej izby chorych.

Jedynym znanym komendantem obozu był do początków 1944 roku Wilhelm Kruppa. Jednorazowo Polenlager mieścił około 200 osób, ogólną liczbę więźniów szacuje się na 2 tysiące. Uległ likwidacji w styczniu 1945.

Obóz nie został upamiętniony. Do 1999 roku budynek obozu pełnił funkcje szkoły.

świadkowie
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA