Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Racibórz

Polenlager nr 75 w Raciborzu-Strzelnicy utworzono między 15 a 20 czerwca 1942 roku. Powstał on w miejscu istniejącego od 1940 roku obozu dla przesiedleńców niemieckich. Polenlager usytuowany został w pobliżu miasta, na terenie strzelnicy niemieckiego bractwa kurkowego przy Wiesenstrasse 23. Więźniami byli Polacy pochodzący głównie z powiatu żywieckiego. Jednorazowo na terenie obozu przebywało od 100 do około 270 więźniów. Duży procent więźniów stanowiły dzieci. W połowie października 1943 roku w obozie wybuchła epidemia tyfusu, wobec czego obóz został natychmiastowo odizolowany. Zaplanowana na październik likwidacja obozu, ze względu na epidemię, odbyła się w listopadzie 1943. Więźniowie zostali przeniesieni do obozu nr 92 w Kietrzu. Obóz raciborski przeznaczono dla około 200 niemieckich wysiedleńców znad Kubania.

świadkowie
Budynek przedwojennej strzelnicy niemickiego bractwa kurkowego w Raciborzu, w czasie wojny Polenlager nr 75. Fot. Beno Benczew
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA