Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Żory

Polenlager nr 95 w Żorach  (Sohrau, pow. rybnicki) został utworzony w sierpniu 1942 na terenie dawnych koszar wojskowych. Przebywały w nim rodziny polskie z Prowincji Górny Śląsk. W 1944 roku więziono tu dzieci aresztowane w ramach akcji "Oderberg" z terenów Zagłębia Dąbrowskiego i ówczesnego dystryktu krakowskiego, które następnie przewieziono do obozu w Potulicach. Dzieci te skierowano pod opiekę rodzin znajdujących się w tym obozie, co czyniło pobyt tam bardziej znośnym. Pozytywnie w pamięci byłych więźniów zapisał się niemiecki komendant obozu, którego nazwiska nie ustalono.

W budynku dawnej stajni mieściła się łaźnia, w której co tydzień odbywała się kąpiel i odwszenie. Z relacji świadków wynika, iż obóz prawdopodobnie utrzymywał się m.in. z wynajmu więźniów do prac rolnych w pobliskich gospodarstwach oraz zakładach rzemieślniczych.

Obóz uległ likwidacji w początkach 1945 roku. O istnieniu obozu przypomina tablica pamiątkowa.

świadkowie
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA