Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Szczeglin

Obóz pracy we wsi Szczeglin na wschód od Mogilna został utworzony w marcu 1940. Mieścił się w budynkach gospodarczych. Przebywali w nim Polacy, obywatele polscy pochodzenia żydowskiego oraz Cyganie. Przeciętny stan obozu to 330 więźniów. Ogółem przez obóz przeszło ok. cztery tysiące osób. Więźniowie pracowali w warsztatach krawieckich, warsztatach ciesielskim i stolarskim oraz na roli w majątku Szczeglin. Zginęło tu około 80 osób - 11 więźniów hitlerowcy rozstrzelali na terenie obozu, a ok. 65 więźniów w pobliżu lasu świerkowickiego. Obóz zlikwidowano 15 września 1940. Podczas likwidacji obozu więźniowie zostali przewiezieni do obozu w Inowrocławiu.

świadkowie
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA