Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Swochowo

Swochowo (Pomorze Zachodnie, powiat pyrzycki) - komando pracy obozu jenieckiego "Stalag II D" w Stargardzie Szczecińskim. Obóz jeniecki powstał we wrześniu 1939 i do końca roku funkcjonował pod nazwą "Dulag L" (Durchgangsleger). Początkowo przeznaczony był dla żołnierzy polskich, a następnie także dla żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej.

W pierwszych miesiącach funkcjonowania obozu na jego terenie stał jedynie barak kuchenny i budynek zamieszkiwany przez wartowników. Przez kilka miesięcy jeńcy mieszkali w namiotach. W połowie 1940 roku powstały pierwsze baraki drewniane i murowane dla więźniów.

Jeńców kierowano do prac fizycznych m.in. w gospodarstwach rolnych, warsztatach, zakładach przemysłowych. Komando pracy w Swochowie wykonywało prace rolne m.in. przy wykopkach ziemniaków. Chorych więźniów kierowano do szpitala obozowego mieszczącego się w budynku szkoły przy ul. Limanowskiego. Szpital ten obsługiwał również inne obozy znajdujące się na terenie miasta i w jego okolicach.

Tuż po wojnie obszar obozu znalazł się pod zarządem Wojska Polskiego. Od 1957 roku na terenie dawnego obozu funkcjonuje Zakład Karny.

świadkowie
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA