Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Skarżysko Kamienna

Obóz pracy przymusowej dla Żydów w Skarżysku Kamiennej zorganizowano w sierpniu 1942 w zakładach zbrojeniowych Hasag – Hugo Sznajder Aktien Gesellschaft z siedzibą w Lipsku. Więźniowie żydowscy, pochodzący w znacznej części ze zlikwidowanego w Skarżysku getta, byli wykorzystywani m.in. przy produkcji broni i amunicji. Część więźniów angażowała się w działalność Żydowskiej Organizacji Bojowej oraz Bundu, istniejących na terenie obozu. Konspiratorzy dostarczali produkowaną w obozie broń i amunicję żołnierzom Armii Krajowej.

Jednym z powodów wysokiej śmiertelności więźniów było zatrucie chemikaliami stosowanymi w procesie produkcji. Od końca 1943 roku w obozie przeprowadzano masowe egzekucje więźniów, m.in. latem 1944 wymordowano około 600 osób. Jednorazowo w obozie przebywało 6 tysięcy Żydów, a liczba wszystkich więźniów sięgnęła 25 tysięcy. Szacuje się, że z tej liczby około 18 tysięcy osób straciło życie.

Obóz został zlikwidowany latem 1944, niedługo po wybuchu Powstania Warszawskiego. Wówczas kilka tysięcy więźniów zostało przewiezionych do obozu Hasag w Częstochowie lub deportowanych do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie.

Pamięć Żydów ze Skarżyska, w tym także ofiar obozu, przywołuje pomnik ufundowany w 1987 roku przez Komitet Żydów Urodzonych w Skarżysku.

świadkowie
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA