Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Pszów

Polenlager nr 58 w Pszowie (Pschow, pow. rybnicki) został utworzony 10 września 1942 w budynku domu parafialnego. Pełnił funkcje obozu przesiedleńczego dla rodzin polskich wysiedlonych z Prowincji Górny Śląsk. Więźniów wykorzystywano do pracy w kopalni (prawdopodobnie w kopalni "Rydułtowy"), w obozowej kuchni i prawdopodobnie do prac rolnych. W skład załogi obozowej wchodzili m.in. żandarmi Robert Klimke, Józef Reich i Vinzenz Gliwa. Wśród więzionych dzieci i niemowląt panowała wysoka śmiertelność. W 1943 roku część więźniów deportowano do robót przymusowych na terenie III Rzeszy.

Obecnie budynek obozu ponownie pełni funkcje domu parafialnego, na którego elewacji znajdują się dwie tablice pamiątkowe. W pobliskich Rydułtowach znajduje się zbiorowy grób ofiar obozu

świadkowie
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA