Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Kamienna Góra

Podobóz Landeshut w Kamiennej Górze (obecnie woj. dolnośląskie) powstał w lipcu 1944 jako filia obozu Gross-Rosen. Największą grupę więźniów stanowili Polacy. Oprócz nich osadzono tu również mniejsze grupy Czechów, Chorwatów, Niemców, a także obywateli ZSRR.

Więźniowie byli zatrudnieni w miejscowym przemyśle zbrojeniowym III Rzeszy. Większość pracowała w zakładach firmy Kugelfischer przy produkcji łożysk kulkowych. W ostatnich miesiącach wojny więźniowie kopali także rowy przeciwczołgowe i budowali umocnienia wokół miasta.

Więźniowie mieszkali w murowanych, nie skanalizowanych barakach. Przy fabryce istniał niewielki rewir, jednak bez wystarczającego wyposażenia w leki i podstawowy sprzęt medyczny. Zwłoki zmarłych były przewożone do obozu macierzystego Gross-Rosen, a od stycznia 1945 chowane w pobliskim lesie. Z powodu zniszczenia przez Niemców dokumentacji obozowej nie jest znana dokładna liczba ofiar.

W lutym 1945 podjęto nieudaną ewakuacji obozu. Po wielogodzinnym marszu kolumna więźniów została zawrócona i powróciła do obozu. Obóz został wyzwolony przez żołnierzy sowieckich 9 maja 1945.

Góra Parkowa (Kościelna) jest miejscem gdzie upamiętniono ofiary podobozu.

świadkowie
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA