Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Częstochowa

 Obóz pracy przymusowej dla Żydów, zorganizowany w zakładach zbrojeniowych Hasag (Hugo Sznajder Aktien Gesellschaft z siedzibą w Lipsku). W skład koncernu wchodziły: Warthewerk (fabryka "Warta"), Apparatebau (fabryka "Peltzery") oraz Eisenhütte (Huta Częstochowa). Do niewolniczej pracy przy produkcji broni i amunicji wykorzystywano niemal cztery tysiące Żydów ocalonych po likwidacji getta w Częstochowie w czerwcu 1943.


W pierwszych miesiącach funkcjonowania obozu Hasag-Apparatebau, 20 lipca 1943, 300 więźniów obozu oraz 100 Żydów z "małego getta", zostało rozstrzelanych na cmentarzu żydowskim w Częstochowie. Jesienią 1944 do obozu trafili Żydzi m.in. z Płaszowa, z getta łódzkiego i ze zlikwidowanego po wybuchu Powstania Warszawskiego obozu Hasag w Skarżysku Kamiennej. Wówczas liczba Żydów pracujących w koncernie wzrosła do około 10 tysięcy. 14 grudnia 1944 znaleźli się oni pod zarządem SS. 

Wraz ze zbliżaniem się frontu, połowa więźniów została deportowana do obozów koncentracyjnych na terenie III Rzeszy. Pozostałych wyzwoliły wojska sowieckie 17 stycznia 1945.


świadkowie
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA