Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Bogumin

Polenlager nr 32 w Boguminie powstał między 15 a 20 czerwca 1942 w dawnym majątku hrabiego Larisch-Mönicha. Osadzono w nim ludność polską wysiedloną z powiatów wadowickiego, żywieckiego i cieszyńskiego. W 1944 roku trafiło tu około 140 dzieci aresztowanych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego w ramach akcji "Oderberg". Stąd jesienią 1944 przewieziono ich do obozu w Potulicach. Więźniów, także małoletnich, zatrudniano przy pracach rolnych i w niewielkich zakładach przemysłowych. W obozie istniał barak szpitalny. Nie udało się ustalić nazwiska komendanta obozu oraz ogólnej liczby więźniów. Służbę strażniczą pełniło tu 10 żandarmów. 
W styczniu 1945 obóz przyjął więźniów ewakuowanych z innych Polenlagrów m.in. Siemianowic Śląskich i Kochłowic. Wkrótce, w związku ze zbliżaniem się wojsk sowieckich do Gorzyc, obóz został zlikwidowany.

świadkowie
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA