Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Kietrz

Polenlager nr 92 w Kietrzu (Katscher; pow. głubczycki, w dawnej rejencji opolskiej) został zorganizowany w sierpniu 1942 na terenie fabryki dywanów i pluszu. Uwięziono w nim mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego i zachodniej części dystryktu krakowskiego. Na pomieszczenia mieszkalne dla więźniów zaadoptowano hale fabryczne, gdzie zagęszczenie wynosiło poniżej 1 m na osobę. Świadkowie zwracają uwagę na wyjątkowo złe warunki sanitarne w porównaniu do innych polenlagrów. Nad bramą obozu umieszczono napis "Zbuntowani Polacy przeciwko Niemcom". Więźniów powyżej 12 roku życia wykorzystywano do prac u gospodarzy rolnych i w pobliskich zakładach przemysłowych.

W listopadzie 1943 do obozu trafiły dzieci aresztowanie w ramach akcji "Oderberg", przewiezione tu z Polenlagru Pogrzebień oraz więźniowie ze zlikwidowanego Polenlagru Racibórz Strzelnica. Wykaz więźniów obozu za okres od sierpnia 1942 do kwietnia 1944 zawiera 1762 nazwiska. Dzieci stanowiły 38 procent liczby więźniów. Starców i osoby niezdolne do pracy przewożono do obozu w Zawiści, a stamtąd najprawdopodobniej do KL Auschwitz-Birkenau.

Obóz uległ likwidacji w marcu 1945 po uprzednim przeniesieniu więźniów częściowo do obozów w Gorzycach i Beneszowie oraz deportacji na roboty przymusowe na tereny III Rzeszy.

świadkowie
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA