Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Jan Makuch
Urodził się 22 czerwca 1932 we wsi Bukowina, powiat Tarnogród, na Zamojszczyźnie. Rodzice pracowali we własnym gospodarstwie rolnym. W czasie okupacji pan Makuch chodził do szkoły podstawowej w Bukowinie. 31 czerwca 1943 wraz z całą rodziną została wysiedlony i trafił do obozów – najpierw przesiedleńczego w Zwierzyńcu, potem w Zamościu, wreszcie do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Po kilku dniach cała rodzina została wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec, do miejscowości Schleiden niedaleko byłej granicy niemiecko-francuskiej. Tutaj pan Makuch zatrudniony był w kilku gospodarstwach rolnych, m.in. pracował przy młóceniu zboża, zbiórce ziemniaków oraz przy orce. W 1944 wobec zbliżającego się frontu, ojciec pana Makucha został zmuszony do budowy umocnień polowych, natomiast on sam z siostrami i matką został ewakuowany na wschód. Umieszczono ich w obozie pracy przymusowej w Kassel, gdzie pan Makuch pracował w kuchni. Po zakończeniu wojny rodzina przebywała w polskim obozie repatriacyjnym w Matenbergu. W 1946 roku wrócili do Polski, do Bukowiny. Po ukończeniu szkoły podstawowej pan Makuch trafił do średniej szkoły budowlanej w Płocku, potem wstąpił do wojska, ukończył Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Budowlaną. Mieszka w Warszawie.
 
Transport do innego obozu
Ze starszą siostrą byliśmy w tym baraku, gdzie były, jak mówiłem, prycze, a rodzice byli gdzieś oddzielnie. Przyszła taka pora, osoby do transportu były przygotowane do wywiezienia i przebywały pod gołym niebem na placu. W ten sposób, że nocowały pod gołym niebem na placu, bo rano miały być wagony podstawione, załadowane i wywiezione. Ludzie różnie tam podobno rozważali, gdzie to dalej nas powiozą. No i przed tym wyjazdem z Zamościa z tego baraku w nocy jakiś człowiek zabrał siostrę na ręce, a mnie kazał iść za sobą, za nim, i wyprowadził nas na zewnątrz. Tam pod drzewem stał ojciec, którego na początku nie poznałem, bo to było ciemno, noc. Dopiero później się zorientowałem, i ten człowiek oddał nas ojcu, i ojciec zabrał do tłumu tych czekających na ranny transport. I w ten sposób zostaliśmy połączeni.
Przyczyny aresztowania, uwięzienie i transport do obozu
Posłuchaj:
 
Warunki życia w obozie, pierwszy dzień w obozie
Posłuchaj:
 
Choroby - śmierć w obozie
Posłuchaj:
 
Warunki życia w obozie
Posłuchaj:
 
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA