Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Kazimierz Sztukowski
Urodził się w Brzeźnie (obecnie dzielnica Gdańska) 25 września 1929. Przed wojną uczęszczał do szkoły powszechnej w Brzeźnie. Jesienią 1941 został aresztowany razem z całą rodziną. Po tygodniowym pobycie w obozie w Smukale rodzina została przewieziona do obozu w Potulicach, gdzie zmarła siostra pana Sztukowskiego. Po czterech miesiącach pobytu w obozie, dzięki pomocy wuja, rodzina została zwolniona, jednak w obawie przed ponownym aresztowaniem nie powróciła na własne gospodarstwo, do końca wojny mieszkała w Bydgoszczy. Po ukończeniu 14 lat pan Sztukowski otrzymał wezwanie do Arbeitsamtu, gdzie dostał skierowanie do pracy w niemieckiej hurtowni spożywczej jako konwojent towaru. W hurtowni pracował do końca wojny. Po wkroczeniu wojsk sowieckich do  Bydgoszczy rodzina pieszo wróciła do swojego domu rodzinnego w Brzeźnie. Po wojnie pan Sztukowski pomagał ojcu w gospodarstwie, potem pracował w pogotowiu ratunkowym w Bydgoszczy jako sanitariusz, a także jako malarz. Mieszka w Pruszczu Pomorskim.
 
Przyczyny aresztowania, uwięzienie i transport do obozu
Posłuchaj:
 
Warunki życia w obozie
Posłuchaj:
 
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA