Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Mysłowice

Tymczasowe Więzienie Policyjne w Mysłowicach (obóz śledczy), utworzone w 1940 roku jako podobóz KL Auschwitz, zlokalizowany w barakach dawnego obozu dla robotników emigrantów. Więziono w nim przede wszystkim osoby podejrzane o działalność konspiracyjną oraz aresztowane przy nielegalnym przekraczaniu granicy między III Rzeszą a Generalnym Gubernatorstwem.

Był to obóz przejściowy, z którego kierowano więźniów do kolejnych obozów. Odbywały się tutaj przesłuchania, po których bez udziału sądu zapadały wyroki na aresztowanych. Część z więźniów na skutek brutalnego pobicia podczas przesłuchania umierała w tzw. "bunkrze śmierci". Pozostałych przewożono do KL Auschwitz, a także do obozów zagłady lub na roboty przymusowe do III Rzeszy. Po wkroczeniu do Mysłowic wojsk sowieckich, obóz stał się miejscem uwięzienia kilku tysięcy Niemców i volksdeutschów. W tej formie funkcjonował do 1946 roku.

W czasie okupacji niemieckiej w Mysłowicach znajdowały się także obozy: Füstengrube w Wesołej, w Laryszu i Brzezińce. Ogółem przez nazistowskie obozy w Mysłowicach przeszło około 20-30 tysięcy osób różnej narodowości.Pamięć ofiar Tymczasowego Więzienia Policyjnego przywołuje tablica umieszczona przy
ul. Powstańców 23.

świadkowie
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA