Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Marian Tasiemski
Urodził się 16 marca 1918 w Śmiglu pod Poznaniem. Przed wojną ukończył szkołę wydziałową, będącą odpowiednikiem obecnego gimnazjum, potem zajął się handlem - pracował w Kościanie w hurtowni wódek i wytwórni win. 9 września 1939 ochotniczo wstąpił do Marynarki Wojennej, brał udział w obronie Gdyni i Oksywia. Po upadku Gdyni dostał się do niewoli i został wywieziony do obozu jenieckiego w Wejherowie, następnie do Starogardu i wreszcie do Swochowa niedaleko Pyrzyc - tam pracował przy wykopkach ziemniaków. W  1942 roku razem z kolegą uciekł i przyjechał do Kraśnika, gdzie mieszkał jego brat wysiedlony z Poznania. W Kraśniku dostał posadę w "Społem" jako magazynier. Został aresztowany pod zarzutem współpracy ze sprawcami napadu na magazyn. Przez sześć tygodni więziony był w Kraśniku, a następnie na zamku w Lublinie, gdzie go przesłuchiwano i torturowano. Stamtąd po trzech miesiącach wywieziony został do Auschwitz, a następnie do Buchenwaldu, gdzie pracował m.in. przy produkcji bomb. Pod koniec wojny więziony był w Bruhl koło Koloni, a następnie w Dreźnie, skąd został ewakuowany do Salzburga. Tuż po wojnie wstąpił do II Korpusu Polskiego we Włoszech. W 1946 wyemigrował do Anglii, następnie do Argentyny, a po kilku latach do Chicago, gdzie mieszkał do 2006. Zmarł w październiku 2007 roku w Krakowie.
 
Obóz:  [Swochowo]
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA