Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Cecylia Chmiel
Urodziła się 15 marca 1931 w Kochłowicach jako jedno z pięciorga dzieci w górnośląskiej rodzinie górniczej. Ojciec pracował w kopalni "Wanda-Lech" ("Lithandra-Hildebrandt") w Wirku, od końca wojny w szybie "Alina" kopalni "Wirek" w Kochłowicach; matka prowadziła dom i zajmowała się niewielkim gospodarstwem. W Kochłowicach pani Chmiel uczęszczała najpierw do polskiej, potem do niemieckiej szkoły podstawowej. Mieszkała tuż obok budynku szkoły, w którym w czasie wojny znajdował się najpierw obóz dla niemieckich przesiedleńców z Bukowiny (1940-42), a potem Polenlager (1942-45). Po wojnie skończyła polską szkołę powszechną, a następnie średnią szkołę muzyczną im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, należała też do chóru "Skowronek" w Radoszowie (część Kochłowic). Pracowała jako nauczycielka gry na fortepianie w Ognisku Muzycznym w Katowicach-Ligocie, a także w Szkole Podstawowej nr 18 w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach.
 
Obóz:  [Kochłowice]
Warunki życia w obozie
Posłuchaj:
Kochłowice   styczeń 1942 - styczeń 1945
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA