Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Ludwik Krzyścin
Urodził się 30 czerwca 1917 w okolicach Wadowic w rodzinie rolniczej. W wieku dziewięciu lat stracił matkę i był wychowywany przez ojca. Jako dziecko pracował na roli w majątku Potockich pod Krakowem (m.in. w Podolsze, Polance Wielkiej). Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1930 roku został przyjęty na służbę do majątku barona Zwillinga w Harmężach. 1 stycznia 1939 dzięki poleceniu barona rozpoczął pracę w kopalni Brzeszcze-Jawiszowice. W 1940 roku był świadkiem powstawania obozu Auschwitz – przyjazdu pierwszego transportu więźniów. Jako górnik pomagał Żydom pracującym w kopalni i więźniarkom z Auschwitz, przekazując im żywność i leki. Podejrzany o kradzież węgla trafił do więzienia w Mysłowicach, następnie do obozu w Gross-Rosen i podobozu w Kamiennej Górze (Landeshut), gdzie przebywał do końca wojny. Po wojnie został aresztowany przez Rosjan jako podejrzany o współpracę z Niemcami. Po krótkim czasie został zwolniony. Podjął pracę jako inspektor szkolnictwa zawodowego. Po wojnie aktywnie uczestniczył w działalności społecznej i kombatanckiej, był jednym ze współtwórców muzeum obozu Gross-Rosen. Mieszka w Wałbrzychu.
 
Obóz:  [Kamienna Góra]
Przyczyny aresztowania, uwięzienie i transport do obozu
W 1944 roku w kwietniu Pawiński i Bąk - tak się nazywali - namawiali mnie, żebym z nimi okradł magazyn kopalniany. Ja powiedziałem że tak, ale tego nie zrobiłem. I kiedy dokonali kradzieży, żandarmeria niemiecka mnie zatrzymała, ale mówię: "Panowie, ja tego nie zrobiłem! Jak skrzynka to jest tysiąc sztuk mydła, to gdzie ja to schowałem?!" Szukali i nie znaleźli nic. A ja mówię: "Idźcie do tego, który z wami współpracuje." Poszli do Pawińskiego - 550 kostek mydła znaleziono. Poszli do Bąka i znaleźli również. No i ich aresztowali i mnie też. Tak się dostałem do obozu koncentracyjnego Gross Rosen. I tak do Mysłowic, a w Mysłowicach 2 sierpnia zostałem przewieziony wraz z grupą więźniów do Gross Rosen.
Ewakuacja, marsz śmierci
Posłuchaj:
 
Warunki życia w obozie, praca niewolnicza
Posłuchaj:
 
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA