Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Jan Michalski
Urodził się 22 lipca 1922 w Podgórzu (obecnie dzielnica Torunia). Rodzice zmarli, gdy był małym dzieckiem. Przed wojną ukończył w Toruniu szkołę powszechną i rozpoczął naukę w szkole średniej przy warsztatach kolejowych. 3 marca 1940 został aresztowany za rozprowadzanie podziemnych gazetek i członkostwo w organizacji "Batalion Śmierci za Wolność". Po uwięzieniu i przesłuchaniach w Toruniu w obozie śledczym, 6 lipca 1940 przewieziony został do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Pracował w klinkierni, gdzie uległ wypadkowi i 3 września 1940  został przetransportowany do Dachau. W Dachau początkowo zatrudniony był przy budowie drogi, potem rozładowywał deski z wagonów kolejowych. Poddany został eksperymentom pseudomedycznym (zastrzyki z zarazków malarii). Po wyzwoleniu przez Amerykanów (29 kwietnia 1945) przez miesiąc pozostawał w obozie, następnie został przewieziony do obozu repatriacyjnego Freiman koło Monachium, a potem do Wildflecken. W listopadzie 1945 wrócił do Torunia. Kształcił się w Bydgoszczy w warsztatach kolejowych. Pracował pięć lat na kolei, później w zakładach radiowych i telewizyjnych ZARAT.
 
Obóz:  [Toruń Fort VII]
Przyczyny aresztowania, uwięzienie i transport do obozu, warunki życia w obozie
Posłuchaj:
 
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA