Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Zygmunt Piotrowski
Urodził się 15 kwietnia 1914 w Bełdowie koło Łodzi. Przed wojną ukończył seminarium nauczycielskie, pracował w szkole powszechnej. Aresztowany w maju 1940 roku za tajne nauczanie został uwięziony w Radogoszczu. Trafił do obozu w Dachau, skąd w styczniu 1941 został wysłany przez Mauthausen (nr 8152) do podobozu w Gusen I, gdzie przebywał do końca wojny. Po wyzwoleniu organizował w Gusen szkołę dla Polaków, potem wrócił do kraju. Był nauczycielem. Mieszka w Łodzi.
 
Obóz:  [Radogoszcz]
Pierwszy dzień w obozie
Przewieźli nas do fabryki, która była w miejscowości Radogoszcz. Wysiedliśmy z auta, zaprowadzili nas do budynku, który dawniej był budynkiem fabrycznym. Kiedyśmy tam przyszli, to maszyny z hal były pousuwane, na ich miejscu były zbudowane prycze, a na nich w ubraniach, na garstce słomy leżeli aresztowani. Spojrzeliśmy przy wejściu na tablicę, była liczba tysiąc siedemset czterdzieści coś, czyli już tylu więźniów było w Radogoszczu aresztowanych, czekających nie wiadomo na co. Zaraz po wejściu znaleźli się ludzie, którzy przede wszystkim ostrzygli nam głowy na pałę, od razu, z miejsca. Za chwilę zgasło światło i myśmy się położyli. Ale człowiek nie mógł zasnąć - przecież to są już przeżycia. Zaraz słychać było ciche rozmowy między nowymi a tymi, którzy byli dłużej, dopytywania się co słychać, co się dzieje, bo przecież oni byli ciekawi wiadomości, co się na świecie wyprawia. Prawie całą noc żeśmy przegadali.
Przyczyny aresztowania, uwięzienie i transport do obozu
Posłuchaj:
 
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA