Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Jan Leśnikowski
Urodził się 8 lipca 1922 w Połciach Młodych, w gminie Janowiec Kościelny. Do wybuchu wojny ukończył siedem klas szkoły powszechnej. Należał do konspiracji, posługując się pseudonimem "Zbyszek". Został aresztowany w lipcu 1943. Więziony był najpierw w Janowcu Kościelnym, a od lipca do grudnia 1943 w obozie karnym w Pomiechówku. Od grudnia 1943 do kwietnia 1944 przebywał w więzieniu w Królewcu. W kwietniu 1944 został przewieziony do Mauthausen, z którego po miesiącu trafił do Gusen II (nr 64696). Tam poddawany był eksperymentom pseudomedycznym. Po powrocie do kraju skończył szkołę średnią, a następnie uczęszczał na studia prawnicze. Po studiach pracował jako bankowiec. Mieszka w Olsztynie.
 
Obóz:  [Pomiechówek]
 

Texte alternatif

Warunki życia w obozie
 

Texte alternatif

Pamięć o obozie
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA