Zapomniane Obozy

Strona archiwalna

 
Dzierżązna

Na terenie wsi Dzierżązna została utworzona 7 grudnia 1942 filia obozu dla dzieci i młodzieży mieszczącego się w Łodzi, przy ulicy Przemysłowej. Obóz umiejscowiono na terenie dawnego majątku, który przejęły niemieckie władze. Do obozu sprowadzano wyłącznie dziewczęta, aby wykonywały prace na roli, a także zajmowały się dworkiem zamieszkanym przez Hansa Hienricha Fuge - organizatora i kierownika tego obozu. Jednorazowo w Dzierżązenj przebywało 150 dziewczynek. Obóz istniał do 1945 roku.

Po wojnie w majątku urządzono ośrodek kolonijny. W latach 60. z inicjatywy łódzkiej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich we wsi przeprowadzono poszukiwania śladów po dawnym obozie. Na strychu domu, który w czasie okupacji zamieszkiwał jego kierownik odkryto m.in. zdjęcia obozu. Obecnie na terenie dworku znajduje się Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, a przy starej szkole głaz z pamiątkową tablicą poświęconą dzieciom pracującym w obozie. Ponadto w leżącej nieopodal wsi - Białej, w Szkole Podstawowej znajduje się Izba Pamięci.

świadkowie
 
Dom Spotkan z Historią Ośrodek Karta Ośrodek Karta EACEA